• 0974.922.332
 • contact@tuephong.com.vn

Quy trình đăng ký logo độc quyền

06/02/2023 - 03:56
181 views

Logo là một loại của nhãn hiệu (hay còn gọi là nhãn hiệu hình), là một dạng thiết kế phác thảo được sử dụng phổ biến bởi một công ty hay một các nhân và được gắn với sản phẩm hoặc dịch vụ của công ty/cá nhân đó. Một logo có thể là một bản thiết kế của chính nó, với những chữ cái hoặc từ, hoặc một bản thiết kế đơn giản của các từ hoặc chữ cách điệu. Ngược lại, một số nhãn hiệu chỉ gồm những chữ cái hoặc từ mà không được thiết kế thì không phải là một logo. Theo đó, logo có thể đăng ký dưới hai hình thức: đăng ký nhãn hiệu độc quyền và đăng ký bản quyền tác giả cho tác phẩm mỹ thuật ứng dụng.

1. Đăng ký logo độc quyền theo hình thức đăng ký nhãn hiệu

Cơ sở pháp lý đăng ký logo độc quyền

Theo quy định tại Điều 72 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 về Điều kiện chung đối với nhãn hiệu được bảo hộ. Nhãn hiệu được bảo hộ nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:

 • Là dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, kể cả hình ba chiều hoặc sự kết hợp các yếu tố đó, được thể hiện bằng một hoặc nhiều mầu sắc;
 • Có khả năng phân biệt hàng hoá, dịch vụ của chủ sở hữu nhãn hiệu với hàng hoá, dịch vụ của chủ thể khác

Một nhãn hiệu có khả năng được bảo hộ khi đáp ứng được khả năng phân biệt của nhãn hiệu theo quy định tại Điều 74 Luật Sở hữu trí tuệ 2005.

Ví dụ minh họa

Quy trình đăng ký logo độc quyền

Thực hiện theo quy định theo các bước từ Điều 108 đến Điều 119 Luật Sở hữu trí tuệ 2005, có thể được tóm tắt như sau:

 • Bước 1: Tiếp nhận đơn đăng ký sở hữu công nghiệp, cấp số đơn và ghi nhận ngày nộp đơn;
 • Bước 2: Thẩm định hình thức đơn đăng ký sở hữu công nghiệp;
 • Bước 3: Công bố đơn đăng ký nhãn hiệu tại Công báo sở hữu công nghiệp;
 • Bước 4: Thẩm định nội dung đơn đăng ký sở hữu công nghiệp và thông báo kết quả cho người nộp đơn

Thành phần hồ sơ đăng ký logo độc quyền

 • Mẫu logo đăng ký (cần được thể hiện rõ nét màu sắc, đường nét thiết kế, hình khối, kích thước nhãn hiệu tối đa 8x8cm, tối thiểu 2x2cm).
 • Tờ khai đăng ký nhãn hiệu;
 • Giấy uỷ quyền cho Công ty Luật Tuệ Phong.

Lưu ý: Phần danh mục các hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu trong tờ khai phải được liệt kê rõ ràng các sản phẩm, dịch vụ mang nhãn hiệu (logo) và phải được phân nhóm phù hợp với Bảng phân loại quốc tế các hàng hóa, dịch vụ theo Thỏa ước Nice.

Cơ quan tiếp nhận và xử lý hồ sơ đăng ký logo độc quyền: Cục Sở hữu trí tuệ

Thời gian thực hiện đăng ký logo độc quyền

Theo luật định, thời gian kể từ khi nộp đơn đến khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu độc quyền (logo) là khoảng 12 đến 18 tháng (với điều kiện là logo đáp ứng các điều kiện bảo hộ dưới danh nghĩa nhãn hiệu và đơn đăng ký nhãn hiệu không bị sửa đổi, bổ sung hoặc bị phản đối). Trong đó:

 • Thời hạn thẩm định hình thức: 01 tháng kể từ ngày nộp đơn.
 • Thời hạn công bố đơn đăng ký nhãn hiệu: 02 tháng kể từ ngày có Quyết định chấp nhận đơn hợp lệ.
 • Thời hạn thẩm định nội dung: 09 tháng kể từ ngày công bố đơn.
 • Thời hạn cấp văn bằng: 02-03 tháng kể từ ngày nộp lệ phí cấp văn bằng;

 

2. Đăng ký logo độc quyền dưới hình thức đăng ký bản quyền tác giả

Cơ sở pháp lý cho thủ tục đăng ký bản quyền tác giả

Theo quy định tại điều 14 Luật Sở hữu trí tuệ 2005, tác giả (hoặc chủ sở hữu quyền tác giả) được bảo hộ các tác phẩm sáng tạo bằng lao động trí tuệ của mình mà không sao chép từ tác phẩm của người khác.

Theo đó logo sẽ được đăng ký quyền tác giả dưới hình thức tác phẩm mỹ thuật ứng dụng.

Ví dụ minh họa

 • Tờ khai đăng ký quyền tác giả (Theo mẫu);
 • Hai bản sao tác phẩm đăng ký quyền tác giả;
 • Giấy uỷ quyền, nếu người nộp đơn là người được uỷ quyền;
 • Tài liệu chứng minh quyền nộp đơn, nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đó của người khác do được thừa kế, chuyển giao, kế thừa;
 • Văn bản đồng ý của các đồng tác giả, nếu tác phẩm có đồng tác giả;
 • Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, nếu quyền tác giả thuộc sở hữu chung.

Các tài liệu phải được làm bằng tiếng Việt; trường hợp làm bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt.

Cơ quan tiếp nhận và xử lý hồ sơ: Cục Bản quyền tác giả.

 

Doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu đăng ký độc quyền logo xin vui lòng liên hệ Công ty Luật Tuệ Phong để được hướng dẫn chi tiết về khai hồ sơ, đơn đăng ký và các thủ tục pháp lý liên quan.

Bài viết cùng danh mục Xem thêm