• 0974.922.332
  • contact@tuephong.com.vn

Tuệ Phong tham gia cuộc trò chuyện với Brian Batzli (chủ tịch hội Sở hữu trí tuệ Hoa Kỳ)

29/05/2023 - 12:44
443 views
Tuệ Phong tham gia cuộc trò chuyện với Brian Batzli (chủ tịch hội Sở hữu trí tuệ Hoa Kỳ) và các luật sự thuộc hội về các xu hướng mới nhất trong việc bảo vệ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ.
Việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ khuyến khích tinh thần kinh doanh, hỗ trợ phát triển khu vực tư nhân, thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái công nghệ cao và tăng số việc làm được trả lương cao cho người lao động có trình độ học vấn. Hơn nữa, bảo vệ tài sản trí tuệ là rất quan trọng để thúc đẩy đổi mới. Mặc dù việc bảo vệ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam đã được cải thiện trong những năm qua, nhưng vẫn còn nhiều mối lo ngại nghiêm trọng và cơ chế thực thi của nhà nước cần được cải thiện sâu, rộng hơn nữa để ngăn chặn, trừng phạt và ngăn chặn hiệu quả hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ ở trong nước. Vào ngày 22/5/2023, AmCham đã tổ chức một cuộc trò chuyện về các xu hướng mới nhất và thực tiễn tốt nhất trong việc bảo vệ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ với một phái đoàn đến từ Hiệp hội Luật Sở hữu Trí tuệ Hoa Kỳ (AIPLA). Các vấn đề nóng đã được trình bày và thảo luận như: Sở hữu trí tuệ liên quan đến AI, NFT, … Cuộc trao đổi đã tăng cường sự hiểu biết về các vấn đề Sở hữu trí tuệ mới và nóng hổi này, đồng thời nâng cao sự hiểu biết và kết nối của các chuyên gia giữa hai nước Việt Nam và Hoa Kỳ.
May be an image of 10 people and text