• 0974.922.332
 • contact@tuephong.com.vn

Dịch vụ

27/08/2020 - 08:14
0 views

Nhãn hiệu

 • Tra cứu thông tin liên quan đến nhãn hiệu;
  Tư vấn về khả năng đăng ký và sử dụng nhãn hiệu;
 • Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, nhãn hiệu tập thể và nhãn hiệu chứng nhận;
 • Tiến hành các thủ tục phản đối, khiếu nại và hủy bỏ hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu;
 • Gia hạn hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu;
  Quản lý hồ sơ nhãn hiệu cho doanh nghiệp;
 • Ghi nhận những thay đổi liên quan đến giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu;
 • Tư vấn đăng ký chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu.

Sáng chế và giải pháp hữu ích

 • Tra cứu thông tin liên quan tới sáng chế và giải pháp hữu ích;
 • Tư vấn về khả năng đăng ký sáng chế và giải pháp hữu ích;
 • Đăng ký sáng chế và giải pháp hữu ích;
 • Tiến hành các thủ tục phản đối, khiếu nại và hủy bỏ hiệu lực bằng độc quyền sáng chế;
 • Duy trì hiệu lực của bằng sáng chế và giải pháp hữu ích;
 • Tiến hành các thủ tục ghi nhận những thay đổi liên quan đến sáng chế và giải pháp hữu ích.

Kiểu dáng công nghiệp

 • Tra cứu các thông tin liên quan đến Kiểu dáng công nghiệp;
 • Tư vấn về khả năng bảo hộ Kiểu dáng công nghiệp;
 • Đăng ký Kiểu dáng công nghiệp;
 • Tiến hành các thủ tục phản đối, khiếu nại và hủy bỏ hiệu lực của bằng độc quyền Kiểu dáng công nghiệp;
 • Gia hạn hiệu lực bằng độc quyền Kiểu dáng công nghiệp;
 • Tiến hành các thủ tục ghi nhận những thay đổi liên quan đến Kiểu dáng công nghiệp.

Giám định sở hữu trí tuệ

 • Xác định phạm vi bảo hộ của đối tượng quyền sở hữu trí tuệ;
 • Xác định đối tượng được xem xét có đáp ứng các điều kiện để bị coi là yếu tố xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hay không;
 • Xác định có hay không sự trùng, tương đương, tương tự, gây nhầm lẫn, khó phân biệt hoặc sao chép giữa đối tượng được xem xét với đối tượng được bảo hộ;
 • Xác định giá trị quyền sở hữu trí tuệ, xác định giá trị thiệt hại.

Quyền tác giả và các quyền liên quan

 • Tra cứu, nộp đơn đăng ký và tư vấn về quyền tác giả và quyền liên quan;
 • Đại diện khách hàng trong đàm phán hợp đồng về quyền tác giả và quyền liên quan;
 • Đại diện khách hàng trong giải quyết tranh chấp về quyền tác giả và quyền liên quan;

Điều tra, xử lý vi phạm quyền sở hữu trí tuệ

 • Điều tra thị trường, phát hiện vi phạm;
  Tư vấn pháp lý về xử lý vi phạm;
 • Đại diện khách hàng trước các cơ quan thực thi có thẩm quyền.
 • Điều tra sử dụng/không sử dụng nhãn hiệu.

Giải quyết khiếu nại và tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ

 • Tư vấn pháp lý về khiếu nại và tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ;
 • Đại diện khách hàng trong việc phản đối, khiếu nại, yêu cầu chấm dứt, hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ;
 • Đại diện khách hàng trong việc khiếu nại, tranh chấp về tên thương mại, bí mật kinh doanh, tên miền, cạnh tranh không lành mạnh về sở hữu trí tuệ…;
 • Tham gia tố tụng với tư cách là luật sư đại diện liên quan đến khiếu nại, tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ;
  Tư vấn về giám định nhãn hiệu, đăng ký giám sát hải quan;
 • Đại diện khách hàng trong việc khuyến cáo hành vi vi phạm, hành vi cạnh tranh không lành mạnh;
 • Đại diện khách hàng trong việc đàm phán, thỏa thuận các vấn đề liên quan trong quá trình giải quyết vụ việc;

Các dịch vụ khác

 • Đăng ký và duy trì tên miền;
 • Đăng ký Chỉ dẫn địa lý;
 • Hỗ trợ bảo vệ quyền đối với tên thương mại và bí mật kinh doanh.