• 0974.922.332
  • contact@tuephong.com.vn

Dịch vụ luật sư đăng ký bản quyền tác giả

15/07/2020 - 02:23
265 views
Việc đăng ký bản quyền tác giả sẽ tránh việc phát sinh những tranh chấp không đáng có về thời điểm sáng tạo cũng như về tác giả, chủ sở hữu của tác phẩm, hướng dẫn thủ tục đăng ký bảo hộ bản quyền tác giả như sau:

1. Thế nào là bản quyền tác giả, quyền liên quan

– Quyền tác giả là quyền của tổ chức, các nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu.Quyền tác giả được ghi nhận cho các tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học như sách, bài giảng, tác phẩm âm nhạc, tác phẩm sân khấu, tác phẩm điện ảnh, tác phẩm tạo hình và mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm nhiếp ảnh, tác phẩm kiến trúc, phần mềm máy tính.

– Quyền liên quan tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa.

– Mặc dù không phải là yêu cầu bắt buộc để được thụ hưởng quyền, nhưng đăng ký quyền tác giả / quyền liên quan với Cục Bản quyền tác giả – văn học nghệ thuật sẽ mang lại thuận lợi cho người được ghi nhận là tác giả / chủ sở hữu khi có tranh chấp xảy ra.

2. Những tác phẩm thuộc đối tượng đăng ký bản quyền tác giả

– Tác phẩm văn học, khoa học, sách giáo khoa, giáo trình và tác phẩm khác được thể hiện dưới dạng chữ viết hoặc ký tự khác;

– Bài giảng, bài phát biểu và bài nói khác;

– Tác phẩm báo chí;

– Tác phẩm âm nhạc;

– Tác phẩm sân khấu;

– Tác phẩm điện ảnh và tác phẩm được tạo ra theo phương pháp tương tự (sau đây gọi chung là tác phẩm điện ảnh);

– Tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng;

– Tác phẩm nhiếp ảnh;

– Tác phẩm kiến trúc;

– Bản họa đồ, sơ đồ, bản đồ, bản vẽ liên quan đến địa hình, công trình khoa học;

– Tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian;

– Chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu

3. Thủ tục, hồ sơ cần chuẩn bị để đăng ký bản quyền

Nếu chủ thể đăng ký là chủ sở hữu đồng thời là tác giả/các đồng tác giả:

+   03 bản mẫu tác phẩm cần đăng ký; tác phẩm đã được công bố hay chưa; thời gian công bố;

+   Bản sao chứng minh nhân dân của tác giả/các tác giả (kèm theo bản chính chứng minh nhân dân để đối chiếu nếu bản sao không có công chứng 1 bản);

+   Tên đầy đủ, bút danh (nếu có), địa chỉ, số điện thoại, fax của tác giả/các đồng tác giả;

+   Giấy uỷ quyền của tác giả/các tác giả (có xác nhận chữ ký của chính quyền nơi cư trú, cơ quan công chứng hoặc cơ quan quản lý nhân sự) – 1 bản (theo mẫu);

+   Giấy cam đoan của tác giả độc lập sáng tạo tác phẩm, không vi phạm bản quyền của ai – 1 bản (theo mẫu);

Nếu chủ thể đăng ký là chủ sở hữu không đồng thời là tác giả (tổ chức, công ty)

+   03 bản mẫu tác phẩm gốc;

+   01 Giấy uỷ quyền của tổ chức công ty (theo mẫu);

+   01 Bản sao công chứng chứng minh nhân dân (hoặc Chứng minh thư gốc nộp kèm để đối chiếu khi không có công chứng bản sao) của tác giả/các tác giả tác phẩm có xác nhận sao y bản chính;

+   Giấy chuyển nhượng quyền sở hữu tác phẩm của tác giả/các tác giả cho chủ sở hữu tác phẩm (tổ chức, công ty) (1 bản);

+   Hợp đồng giao việc giữa chủ sở hữu tác phẩm(pháp nhân) và tác giả (cá nhân), trong trường hợp tác giả thực hiện tác phẩm theo nhiệm vụ được giao và hưởng lương hoặc trong trường hợp chủ sở hữu tác phẩm bỏ toàn bộ chi phí để tác giả thực hiện tác phẩm.

+   Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập có công chứng;

+   Giấy cam đoan của tác giả/các tác giả độc lập sáng tạo tác phẩm, không vi phạm bản quyền của ai (theo mẫu);

+   Các thông tin khác: bút danh của tác giả; địa chỉ; số điện thoại và fax của tác giả, chủ sở hữu tác phẩm.

4. Dịch vụ tư vấn đăng ký quyền tác giả /quyền liên quan

Nếu bạn tin tưởng lựa chọn chúng tôi là đơn vị tư vấn, đại diện tiến hành các thủ tục liên quan đến đăng ký quyền tác giả hoặc giải quyết tranh chấp về quyền tác giả, chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn như sau:

– Tư vấn quy định pháp luật về quyền tác giả, tư vấn về các căn cứ phát sinh, xác lập, các hạn chế cơ bản của quyền tác giả;

+ Tư vấn cho bạn toàn bộ hành lang pháp lý liên quan đến Bản quyền tác giả;

+ Tư vấn và chuẩn bị hồ sơ tài liệu chuẩn Bảo hộ bản quyền tác giả như: Soạn thảo hồ sơ đăng ký bản quyền; Biên bản, quyết định giao việc, tờ khai đăng ký…)

+ Tư vấn cách đàm phán tiến hành việc chuyển nhượng, cho phép sử dụng, chuyển thể, sao chép về quyền tác giả, tác phẩm;

– Tư vấn về thủ tục liên quan đến việc đăng ký quyền tác giả / quyền liên quan cho khách hàng;

– Đại diện cho khách hàng thực hiện thủ tục về đăng ký bản quyền tác giả;

+ Tư vấn, đại diện nộp hồ sơ Đăng ký bản quyền tác phẩm viết;

+ Tư vấn, phối hợp theo dõi hồ sơ và trả lời của Cục Bản quyền;

+ Nhận kết quả là Giấy chứng nhận Đăng ký bản quyền;

+ Tư vấn, khiếu nại quyết định từ chối cấp giấy chứng nhận (Nếu có);

– Xác định tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, đặc biệt khi tác phẩm được tạo ra theo các hợp đồng đặt hàng;

– Tư vấn, đại diện cho khách hàng tham gia đàm phán và soạn thảo hợp đồng sử dụng, chuyển nhượng và các hợp đồng khác liên quan đến quyền tác giả / quyền liên quan;

– Tư vấn, phối hợp với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý vi phạm quyền tác giả / quyền liên quan.

– Trong trường hợp phát sinh tranh chấp về quyền tác giả và cần giải quyết tranh chấp bằng con đường tố tụng, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ và tiếp nhận dịch vụ luật sư tranh tụng để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng.

Nếu bạn có vướng mắc hoặc có yêu cầu dịch vụ hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và báo giá dịch vụ đăng ký bản quyền tác phẩm kịch bản.

Tham khảo thêm luật sư tư vấn thủ tục đăng ký bảo quyền kịch bản như sau:

Thủ tục đăng ký bản quyền tác phẩm kịch bản như thế nào?

Tác phẩm là sản phẩm sáng tạo trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật và khoa học thể hiện bằng bất kỳ phương tiện hay hình thức nào. Tác phẩm kịch bản là sản phẩm sáng tạo thuộc một trong các lĩnh vực trên:

Thủ tục đăng ký bản quyền tác phẩm kịch bản bao gồm:

+   Tờ khai đăng ký bản quyền tác phẩm kịch bản: Tờ khai phải được làm bằng tiếng Việt và do chính tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả hoặc người được ủy quyền nộp đơn ký tên và ghi đầy đủ thông tin về người nộp đơn, tác giả, chủ sở hữu tác phẩm; tóm tắt nội dung tác phẩm thời gian, địa điểm, hình thức công bố; cam đoan về trách nhiệm đối với các thông tin ghi trong đơn.

+   Hai bản in tác phẩm đăng ký, Cục Bản quyền tác giả Văn học – Nghệ thuật có trách nhiệm lưu giữ một bản và giao lại một bản cho tổ chức, cá nhân đăng ký sau khi cấp Giấy chứng nhận.

+   Hợp đồng uỷ quyền, nếu người nộp đơn là người được uỷ quyền;

+   Tài liệu chứng minh quyền nộp đơn, nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đó của người khác do được thừa kế, chuyển giao, kế thừa;

+   Văn bản đồng ý của các đồng tác giả, nếu tác phẩm có đồng tác giả;

+   Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, nếu tác phẩm thuộc sở hữu chung.

+   Bản sao chứng minh thư của tác giả

+   Quyết định giao việc (trong trường hợp tác giả là nhân viên Công ty) hoặc Hợp đồng thuê sáng tạo tác phẩm (trong trường hợp thuê sáng tạo tác phẩm)

+   Bản sao Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh (trong trường hợp người nộp đơn là pháp nhân)

Các tài liệu quy định tại các điểm nêu trên phải được làm bằng tiếng Việt; trường hợp làm bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt.

Nếu bạn có vướng mắc hoặc có yêu cầu dịch vụ hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và báo giá dịch vụ đăng ký bản quyền tác phẩm kịch bản.